ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κανονισμοi και Πολιτικές

Για να συμμετάσχετε στο Centaurian Fit-Test Competition ο κάθε αθλητής πρέπει να γνωρίζει
και να αποδέχεται όλους τους Κανονισμούς και Πολιτικές της διοργάνωσης.

Ο κάθε συμμετέχον θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και η συμμετοχή του στους αγώνες είναι οικειοθελής (σε περίπτωση ανηλικότητας θα πρέπει να φέρει σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφει αυτός που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου ότι επιτρέπεται η συμμετοχή του).

Οφείλει να συμμορφώνετε με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των διοργανωτών ή των προπονητών και τους κανονισμούς που διέπουν την οργάνωση.

Θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές της φυσικής κατάστασης. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: πτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, βλάβη ή θάνατο από κακή χρήση ή από βλάβη του εξοπλισμού. Επίσης ότι οποιοδήποτε από αυτά που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του ιδίου ή του συνασκουμένου του.

Ο κάθε συμμετέχον, την ημέρα του registration ,υπογράφοντας σχετικό έγγραφο αναλαμβάνει, την πλήρη ευθύνη για τους κινδύνους που διατρέχει εκθέτοντας τον εαυτό του και αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή θανάσιμο τραυματισμό που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στους αγώνες.

 

Αποδέσμευση

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κινδύνους και το γεγονός ότι είμαι πρόθυμος και με την θέληση μου να συμμετάσχω στις δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες σε χώρους του FITNESS FACTORY/Πανθεσσαλικό Στάδιο/ Κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας

Με την παρούσα δήλωση απαλλάσσω το FITNESS FACTORY, τα μέλη, τους εργαζομένους, καθώς και τους εθελοντές από οποιαδήποτε αίτηση αποζημίωσης, απαιτήσεις, ενέργειες ή τα δικαιώματα των δράσεων μου, οι οποίες σχετίζονται ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη συμμετοχή μου σε αυτή τη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που φέρονται ότι αποδόθηκαν σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των προαναφερόμενων μερών. Η συμφωνία αυτή είναι δεσμευτική για μένα, τους διαδόχους μου, τους εκπροσώπους, κληρονόμους, εκτελεστές ή εκδοχείς μου.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας είναι άκυρο, το υπόλοιπο της συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
Η Διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα, που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα το συγκεκριμένο όρο, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού του αγώνα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Διοργάνωση δεσμεύεται να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων τους. Ανακοινώσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας και η ηλικία.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
 Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αθλητών, οι οποίοι, υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής:

α) λαμβάνουν γνώση των κινδύνων που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον
β) βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν (έχοντας πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα).
Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.
Επιπλέον, η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομική ευθύνη σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδηποτε αθλητή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ:
 Η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

share:
© 2019 cfcvolos | designed by Impact Design Studio | code by Puppets